Produkt

Varigon He50 (gazy techniczne)

Opis
Acetylen techniczny

Zastosowanie
Gaz osłonowy stosowany do spawania materiałów bardzo wrażliwych na zawartość składników utleniających w osłonie gazowej metodami TIG i MIG. Stanowi kompromis między właściwościami argonu i helu. Ze wzrostem zawartości helu poprawia się wtopienie i zwiększa możliwa do uzyskania prędkość spawania.

Skład
Argon 50%
Hel 50%

Reduktory
7310406 Reduktor Linde Premium do argonu
7131404 Reduktor Linde Premium do argonu z rotametrem
7310255 Reduktor Linde do argonu
7310259 Reduktor GCE do argonu z rotametrem
7310262 Reduktor Minidive

Specyfikacja
Nr Produktu Ilość Rodzaj opakowania Pojemność wodna Ciśnienie Zawór
3350175 9,5 m3 butla 40 l  200 bar Króciec przyłączeniowy B Gwint W 21,8 x 1/14''
3350552 114,0 m3 wiązka 12 x 50 l 200 bar

 

Odnośniki

Reduktor Linde