Produkt

Mison H2 (gazy techniczne)

Opis
Acetylen techniczny

Zastosowanie
Gaz osłonowy do spawania metodą TIG stali austenitycznych i superaustenitycznych oraz stopów niklu. Dodatek wodoru powoduje powstawanie zawężonego łuku  o większej energii cieplnej, co pozwala na uzyskanie większych prędkości spawania, węższej spoiny, łagodniejszego przejścia od spoiny do materiału rodzimego, pewniejszego wtopienia. Wodór dodatkowo redukuje tlenki metali, a tlenek azotu redukuje ozon.

Skład
Argon 97,97%
Wodór 2%
Tlenek Azotu 0,03%

Reduktory
7310406 Reduktor Linde Premium do argonu
7131404 Reduktor Linde Premium do argonu z rotametrem
7310255 Reduktor Linde do argonu
7310259 Reduktor GCE do argonu z rotametrem
7310262 Reduktor Minidive

Specyfikacja
Nr Produktu Ilość Rodzaj opakowania Pojemność wodna Ciśnienie Zawór
3460140 6,0 m3 butla 40 l  150 bar Króciec przyłączeniowy B Gwint W 21,8 x 1,14''
3460175 10,0 m3 butla 50 l 200 bar
3460552 120,0 m3 wiązka 12 x 50 l 200 bar

 

Odnośniki

Reduktor Linde