Produkt

Mison 8 (gazy techniczne)

Opis
Acetylen techniczny

Zastosowanie
Gaz osłonowy do spawania stali niestopowych i niskostopowych metodą MAG. Przeznaczony głównie do spawania łukiem natryskowym i pulsującym. Pozwala na uzyskanie wysokich prędkości spawania, małej ilości odprysków i żużla powierzchniowego, wysokiej wytrzymałości złącza, wysokiego uzysku elektrody i stabilnego łuku. Doskonały przy spawania wysokowydajnym. Zalecany do spawania zmechanizowanego i zrobotyzowanego. Powoduje niską emisję dymów i redukuje ozon.

Skład
Argon 91,97%
Dwutlenek węgla 8%
Tlenek Azotu 0,03%

Reduktory
7310406 Reduktor Linde Premium do argonu
7131404 Reduktor Linde Premium do argonu z rotametrem
7310255 Reduktor Linde do argonu
7310259 Reduktor GCE do argonu z rotametrem
7310262 Reduktor Minidive

Specyfikacja
Nr Produktu Ilość Rodzaj opakowania Pojemność wodna Ciśnienie Zawór
3480175  11,1 m3 butla 50 l  200 bar Króciec przyłączeniowy B Gwint W 21,8 x 1,14''
3480552 133,2 m3 wiązka 12 x 50 l 200 bar

 

Odnośniki

Reduktor Linde